•ρωτικός̠ãαδομαζοχισμός̍, Ãκλάβος̯±̍, Àόδια̍, Æετίχ̍, ‘φέντρα̍, ³υναίκα̠ºυρίαρχος̍, Çαστούκια̍
Ãχετικές̠äαινίες̍
Οι Πρόσφατες Αναζητήσεις